سه‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1389

50 عادت انسان های موفق

50 عادت انسان های موفق!

تمرین کنید تا موفق شید!

1.    آنها فرصت هایی را می بینند که یگران نمی بینند.

2.    در حالی که آنها ار یک مشکل دری می گیرند, دیگران آن را فقط یک مشکل می بینند.

3.    آنها راه حل های متمرکز دارند.

4.    آنه با هوشیاری و هدفمند به موفقیت می رسند.درحالی که دیگران آرزو می کنند موفقیت آنها را پیدا کند.

5.    آنها هم مثل بقیه می ترسند اما محدود نمی شوند.

6.    آنها سوالات درستی می پرسند;  سوالاتی که برای آنها طرز تفکر مولد,خلاق و مثبت ایجاد می کند.

7.    آنها به ندرت شکایت می کنند(تلف ردن انرژی) همه شکایت ها انسان را در وضعیت منفی و منفعل قرار می دهد.

8.    آنها تقصیر را به گردن دیگران نمی اندازند و مسئولیت تمام کارها و پیامدهایشان را به عهده می گیرند.

9.    آنها لزومآ مستعدتر از بقیه نیستند, اما همیشه راهی را برای استفاده حداکثری از توانایی هایشان پیدا میکنند.

10.           پرمشغله,خلاق و مولد هستند. در حالی که بیشتر مردم فقط برنامه ریزی می کدنند تا کارها خودشان درست شوند.

11.           اهمیت جزئی از یک تیم بودن را میدانند. آنها روابط برد-برد تشکیل می دهند.

12.           آنها افراد جاه طلبی هستند. آنها هیجان می خواهند و بهترین نوع زندگی را انتخاب می کنند.

13.           آنها به طور مشخص و قطعی می دانند که برای زندگیشان چه می خواهند.

14.           آنها بیشتر خلاقیت به خرج می دهند تا تقلید کنند.

15.           آنها اهل تعلل و امروز و فردا کردن نیستند و برای رسیدن به یک زمان درست وقت را هدر نمی دهند.

16.           آنها در تمام زندگی در حال یادگیری اند. چه به شکل رسمی چه به شکل غیر رسمی چه با به دست آوردن تجربه.

17.           آنها افراد خوشبینی هستند و توانایی پیدا کردن خوبی را دارند.

18.           آنها دقیقآ کاری را که باید انجام دهند,انجام می دهند  , بی توجه به اینکه امروز چه حالی دارند.

19.           آنها اهل ریسک حساب شده هستند. ریسک های مالی عاطفی شغلی روحی.

20.           آنها با مشکلات و چالش ها سریع کنار می آیند. آنها با مشکلات روبه رو میشوند واز آنها باری پیشرفت خودشان استفاده می کنند.

21.           آنها به سرنوشت قسمت شانس و بخت اعتقاد ندارند و برای ساختن آینده خودشان منتظر چنین چیزهایی نیستند.

22.           بسیاری از مردم منفعل هستند اما آنها فعال هستند. آنها کارها را پیش از آنکه مجبور شوند انجام می دهند.

23.           آنها به شکل موثر تری احساساتشان را کنترل میکنند و اسیر احساساتشان نیستند.

24.           آنها خون گرم هستند و روابط عمومی خموبی دارند.

25.           آنها برای زندگیشان برنامه دارند و در جهت تحقق این برنامه کاملآ با طرح و برنامه کار می کنند.

26.           تمایل آنها برای متفاوت بودن باعث می شود که عمومآ کارهایی را انجام دهند که اکثریت انجام نمی دهند.

27.           افراد موفق اهمیت و ارزش کار کردن در شرایط سخت را می دانند.

28.           آنها افرادی منطقی هستند.

29.           در زندگیشان تعادل دارند. با اینکه ممکن است از نظر مالی موفق باشند , می دانند که پول و موفقیت قابل تعویض نیست. آنها می دانند که افرادی که از نظر مالی موفق هستند, به طور کلی موفق نیستند. متاسفانه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به ما یاد می دهد پول مساوی است با موفقیت.

30.           آنها اهمیت نظم و انضباط را می دانند. انها قوی هستند, دوست دارند به راه هایی بروند که کمتر کسی رفته است.

31.           آنها افراد منعطفی هستند هنگامی که همه انرژیشان تمام شده, هنوز با انرژی هستند.

32.           آنها گشاده دست و مهربان هستند. از کمک کردن به موفقیت دیگران خوشحال می شوند.

33.           آنها فروتن هستند و از پذیرفتن اشتباهات خوشحال می شوند و عذر خواهی می کنند. آنها در کارشان اعتماد به نفس دارند اما مغرور نیستند. از یاد گرفتن از دیگران لذت می برند.

34.           آنها به روز هستند و تغییرات را می پذیرند؛در حالی که اکثریت به دنبال آسایش و عادت هستند.

35.           آنها مراقب شرایط فیزیکی خود هستند؛البته نه اینکه تمام فکر آنها را مشغول کند.آنها ارزش این را که از لحاظ جسمی در وضعیت خوبی باشند می دانند. آنها نگران سلامتی خود هستند.

36.           آنها یک انرژی عظیم دارند، به سختی کار می کنند و تنبلی نمی کنند.

37.           ارزش ها ملاک های اصلی خود را شناخته اند و تمام تلاش خود را می کنند تا به چیزی دست یابند که بازتاب دهنده آن ارزش ها باشد.

38.           آنها منتظر واکنش وتاثیر کارشان هستند.

39.           برای افراد افسرده و بی حوصله وقت نمی گذارند.

40.           برای چیزهایی که روی آنها کنترل ندارند، وقت و انرژی نمی گذارند.

41.           دوست دارند خلاف جریان آب شنا کنند تا کاری نمی کنند، انجام دهند. آنها منتظر تایید و رضایت دیگران از کارشان نیستند.

42.           بیشتر با مجموعه خودشان راحتتر هستند تا دیگران.

43.           استاندارد های بالایی برای خود قرار می دهند و محصولات بهتر تولید می کنند.

44.           ناکامی هایشان را توجیه نمی کنند و دنبال راهی برای موفقیت با وجود این مشکلات هستند.

45.           آنها گاهی به خود استراحت می دهند و می دانند چگونه استراحت کنند و از زندگیشان لذت ببرند.

46.           کار آنها تمام زندگیشان نیست، تنها شغل آنهاست، نه بیشتر.

47.           بیشتر به اثر بخشی کار توجه دارند تا سهولت آن. آنها به دنبال کارهایی هستند که بهترین نتیجه را به همراه آورد ولو در زمان طولانی.

48.           آنها کاری را که شروع می کنند به پایان می رسانند. در حالی کهبیشتر مردم کارهایی را آغاز می کنند که هرگز به پایان نمی رسانند.

49.           آنها افرادی چند بعدی هستند و به تمام جنبه های روح و جسم خود توجه می کنند.

50.           هر چیزی که برایشان ترغیب کننده باشد را امتحان می کنند. انها حرف نمی زنند، عمل می کنند.

                                                    دزدیده شده از مجله همشهری جوان