جمعه 7 آبان‌ماه سال 1389

چشم هایت


چشمهایت به من آموخت قسم خوردن را            بعد عاشق شدن و پای قسم مردن را
چشمهایت به من آموخت دوتا مایه ناز                 دلبری کردن و دل دادن و دل بردن را
به من آموخت نگاهت پریشانی را                       به تو دادن و دل دادن و ... نشمردن را
در تو پیدا کردم فلسفه هستی را                      درک کردم با تو شادی و غم خوردن را
چشم هایت دو ستم پیشه به من فرمودند         غیر تو از همه دل بردن و نسپردن را

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   سعید