یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389

دلم تنگ است!!!!

سه ره پیداست.
نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر،
حدیثی که‌ش نمی‌خوانی بر آن‌دیگر.
نخستین: راه نوش و راحت و شادی .
به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادی.
دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام،
اگر سر برکنی غوغا، وگر دم درکشی، آرام.
سه دیگر: راه بی‌برگشت، بی‌فرجام

                    ***من اینجا بس دلم تنگ است.
و هر سازی که می‌بینم بد‌آهنگ است. 
بیا ره توشه برداریم،
قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم، 
ببینیم آسمان «هرکجا» آیا همین رنگ است؟